پاورپوینت اصول مهندسی پل- بخش اول آشنایی با انواع پل ها

پاورپوینت اصول مهندسی پل- بخش اول آشنایی با انواع پل ها

پاورپوینت اصول مهندسی پل- بخش اول آشنایی با انواع پل ها

در این پاورپوینت با انواع مختلف پل ها آشنا می شوید.

 انواع پل های دال و تیر (دو عنصری)

انواع پل های جعبه ای (باکسی)

انواع پل های قوسی

پل های خرپایی

پل های معلق

پل های ترکه ای

تعداد صفحات : 29